top of page

Vi gør også rent i dit hjem

Boligens størrelse (M2)

Pris før fradrag (vejledende)

Cirka pris efter fradrag

Op til 70 m2

495,-

370,-

71 til 100 m2

560,-

420,-

470,-

550,-

630,-

Indhent tilbud

625,-

735,-

840,-

101 til 130 m2

131 til 160 m2

161 til 200 m2

Mere end 200 m2

bottom of page